BHV Trainingen

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Van Der Valk Opleidingen biedt de mogelijkheid om werknemers een dergelijke BHV training te geven. Heb je al een cursus gedaan? Zorg dan dat je kennis up to date blijft! In dat geval kun je jezelf aanmelden voor een BHV herhalingsles.