• Home
  • Medewerker Bediening

Medewerker Bediening

BBL Gastheer/ -vrouw

NCVB Bedrijfsopleidingen verzorgt sinds 1999 landelijk erkende beroepsopleidingen voor bedrijven en organisaties.. Deze maatwerkopleidingen worden ontwikkeld volgens “het Opleidingshuis”.

Zo bouwt van der Valk Opleidingen samen met het NCVB aan haar eigen ”opleidingshuis”, waarin wij landelijk erkende beroepsopleidingen verzorgen volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit houdt in dat de deelnemer een baan heeft bij een van der Valk vestiging en daarbij een interne opleiding volgt.
Een van de vele opleidingen die wij verzorgen is Gastheer/-vrouw.

Het beroep
Als Gastheer/-vrouw werk je in een van der Valk vestiging.
Je informeert en adviseert je gasten over gerechten. Je gaat voor het resultaat en je vindt het belangrijk om je werk goed te doen. Je bent servicegericht en houdt daarom rekening met de wensen van de gasten. Ook werk je nauwkeurig en hygiënisch. Je bent stressbestendig en bereid om je extra in te zetten als het druk is. Als Gastheer/-vrouw voer je de werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende uit.

De opleiding Gastheer/-vrouw
De opleiding duurt 1 jaar (niveau 2).
Doordat de lessen gepland zijn volgens een carrouselplanning is instroom gedurende het hele jaar mogelijk.

De volgende kerntaken en werkprocessen maken deel uit van het kwalificatieprofiel:

Kerntaak 1: Werkt in de Bediening
– Neemt reserveringen aan
– Ontvangt gasten
– Maakt dranken serveer gereed
– Serveert de bestelling en ruimt af
– Creëert een passende sfeer
– Bewaakt de sfeer
– Rekent de bestelling(en) af en neemt afscheid

– Voert voorbereidende werkzaamheden uit
– Voert afrondende en onderhoudswerkzaamheden uit
– Sluit de kassa

Kerntaak 2: Bewaakt de voorraad
– Controleert de voorraad
– Ontvangt en controleert de bestelling
– Pakt de bestelling uit en slaat deze op

Warenkennis en vaktechnische handelingen vormen natuurlijk een belangrijke rol bij het aanleren van deze werkprocessen. Met behulp van keuzedelen verdiep jij je extra in bepaalde beroeps gerelateerde onderwerpen.

Naast de eerder genoemde kerntaken komen de volgende onderdelen tijdens de opleiding aan de orde:
– Loopbaan en Burgerschap
– Nederlands
– Moderne Vreemde Taal (Engels)
– Rekenen

De interne van der Valk BBL-variant
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaat uit een combinatie van werken en leren. Je werkt je normale contracturen per week in je eigen van der Valk vestiging. Alle vestigingen zijn erkend als leerbedrijf.
18 keer per jaar volg je 6 uur theorieles.
Deze theorielessen vinden plaats in een van de deelnemende van der Valk vestigingen. De praktijk leer je dus in het bedrijf en de theoretische ondersteuning krijg je tijdens de theorielessen. Een BPV begeleider houdt naast de vorderingen in de praktijk ook de leerresultaten op theoretisch gebied nauwlettend in de gaten.

Diploma en vervolgopleidingen 
Je ontvangt het diploma Gastheer/-vrouw als je alle onderdelen behaald hebt. Het is een door het Ministerie van OCW officieel erkend mbo-diploma. Met het diploma kun je doorstromen naar alle andere kwalificaties op niveau 3, bijvoorbeeld naar de opleiding Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw.

Toelatingseisen
Om de opleiding Gastheer/-vrouw te volgen moet je in het bezit zijn van een vmbo-diploma of een mbo diploma niveau 1. Verder is toelating mogelijk indien je over voldoende relevante praktijkervaring beschikt.
Ook dien je de Nederlandse taal voldoende te beheersen.

Inlichtingen en aanmelden:
Wil je meer weten over de interne opleidingsmogelijkheden bij van der Valk, of wil jij je aanmelden voor een van deze opleidingen, stuur dan een e-mail naar:

Frans Penson (Interne van der Valk opleidingen)
info@vandervalkopleidingen.nl
M: 06 21878905

of met:

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen
ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
T. 013-5397077
www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl