• Home
  • Leidinggevende Keuken mbo-4

Leidinggevende Keuken mbo-4

BBL Leidinggevende Keuken mbo-4

CVB Bedrijfsopleidingen verzorgt sinds 1999 landelijk erkende beroepsopleidingen voor bedrijven en organisaties. Deze maatwerkopleidingen worden ontwikkeld volgens “het Opleidingshuis”.

Zo bouwt van der Valk Opleidingen samen met het NCVB aan haar eigen ”opleidingshuis”, waarin wij landelijk erkende beroepsopleidingen verzorgen volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit houdt in dat de deelnemer een baan heeft bij een van der Valk vestiging en daarbij een interne opleiding volgt.
Een van de vele opleidingen die wij verzorgen is Leidinggevende Keuken (MBO niveau 4)

Het beroep
Als Leidinggevende keuken bij van der Valk heb je naast uitvoerende werkzaamheden in de keuken, zoals het bereiden van maaltijden, ook leidinggevende taken. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden in een keuken. Dit houdt in dat je diverse plannen maakt en de uitvoering ervan bewaakt. Tevens stel je begrotingen samen en draag je zorg voor het bewaken van de toegekende budgetten. Je werkt nauw samen met andere koks. Je zorgt voor het opstellen van menukaarten, menuplanningen en voor het uitvoeren van bijbehorende calculaties.  

De opleiding Leidinggevende Keuken
Na behalen van het diploma Zelfstandig Werkend Kok duurt de opleiding één jaar (niveau 4).

De volgende extra kerntaken en werkprocessen maken deel uit van het kwalificatieprofiel:

Kerntaak : Beheert de keukenvoorraad
– Bestelt benodigde producten
– Ontvangt en controleert geleverde producten
– Slaat de geleverde producten op
– Controleert producten en voert keukenadministratie uit 

Kerntaak : Bereidt gerechten (vrijstelling) 

Kerntaak : Vernieuwt en verbetert de dienstverlening van de keuken
– Stelt de menukaart op (kostprijsberekening en menu engineering)

Kerntaak : Geeft leiding en voert beheerstaken uit
– Maakt een afdelingsplan
– Maakt een plan voor personeelsplanning en -ontwikkeling
– Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen
– Zorgt voor inkoop van materialen en middelen
– Bewaakt budgetten
– Plant en verdeelt de werkzaamheden
– Motiveert en stimuleert samenwerking in het team
– Bewaakt en evalueert processen en procedures op de werkvloer
– Voert werkoverleg
– Rapporteert aan de ondernemer

Warenkennis en vaktechnische handelingen vormen natuurlijk een belangrijke rol bij het aanleren van deze werkprocessen. Met behulp van keuzedelen verdiep jij je extra in bepaalde beroeps gerelateerde onderwerpen.

Naast de eerder genoemde kerntaken komen de volgende onderdelen tijdens de opleiding aan de orde:
– Loopbaan en Burgerschap
– Nederlands
– Moderne Vreemde Taal (Engels)
– Rekenen

De interne van der Valk BBL-variant
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaat uit een combinatie van werken en leren. Je werkt je normale contracturen per week in je eigen van der Valk vestiging. Alle vestigingen zijn erkend als leerbedrijf.
Je volgt 15 keer een thema les van 6 uur.
Deze theorielessen vinden plaats in een van de deelnemende van der Valk vestigingen. De praktijk leer je dus in het bedrijf en de theoretische ondersteuning krijg je tijdens de theorielessen. Een BPV begeleider houdt naast de vorderingen in de praktijk ook de leerresultaten op theoretisch gebied nauwlettend in de gaten. 

Diploma en vervolgopleidingen 
Je ontvangt het diploma Leidinggevende Kok als je alle onderdelen behaald hebt. Het is een door het Ministerie van OCW officieel erkend mbo-diploma. Met het diploma kun je doorstromen naar andere kwalificaties op HBO niveau. 

Toelatingseisen
Om deze opleiding Leidinggevende Keuken te volgen moet je in het bezit zijn van het mbo-diploma Zelfstandig Werkend Kok (niveau 3). 

Inlichtingen en aanmelden:
Wil je meer weten over de interne opleidingsmogelijkheden bij van der Valk, of wil jij je aanmelden voor een van deze opleidingen, stuur dan een e-mail naar:

 

Frans Penson (Interne van der Valk opleidingen)
info@vandervalkopleidingen.nl
M: 06 21878905

of met:

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen
ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
T. 013-5397077
www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl