BBL Kok mbo-2

BBL Kok mbo-2

NCVB Bedrijfsopleidingen verzorgt sinds 1999 landelijk erkende beroepsopleidingen voor bedrijven en organisaties. Deze maatwerkopleidingen worden ontwikkeld volgens “het Opleidingshuis”.

Zo bouwt van der Valk Opleidingen samen met het NCVB aan haar eigen ”opleidingshuis”, waarin wij landelijk erkende beroepsopleidingen verzorgen volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit houdt in dat de deelnemer een baan heeft bij een Van der Valk vestiging en daarbij een interne opleiding volgt.
Een van de vele opleidingen die wij verzorgen is Kok.

Het beroep
Als kok voer je voorbereidende, productie- en afrondende werkzaamheden uit in de keuken van een van der Valk vestiging. Je plant de dagelijkse werkzaamheden, bereidt gerechten en werkt ze af voor de uitgifte aan de gasten. Hierbij houd je rekening met hun wensen en verwachtingen. Daarnaast zorg je ervoor dat de werkomgeving netjes en schoon is, zodat bereidingen op hygiënische wijze verlopen. Ook hoort de bevoorrading en het bij ontvangst controleren van de producten bij jouw werk. 

De opleiding Kok
De opleiding duurt 2 jaar. Doordat de lessen gepland zijn volgens een carrouselplanning is instroom gedurende het hele jaar mogelijk. De volgende kerntaken en werkprocessen maken deel uit van het kwalificatieprofiel: 

Kerntaak 1: Bereidt gerechten
– Maakt de mise en place
– Past recepten aan
– Bereidt gerechten en componenten
– Werkt gerechten voor de uitgifte af
– Maakt de werkruimtes, gereedschappen en machines in de keuken schoon
– Verricht onderhoud aan keukeninventaris 

Kerntaak 2: Beheert de keukenvoorraden
– Bestelt benodigde producten
– Ontvangt en controleert geleverde producten
– Slaat de geleverde producten op
– Controleert producten en voert keukenadministratie uit

Warenkennis en vaktechnische handelingen vormen natuurlijk een belangrijke rol bij het aanleren van deze werkprocessen. Met behulp van keuzedelen verdiep jij je extra in bepaalde beroeps gerelateerde onderwerpen.

Naast de eerder genoemde kerntaken komen de volgende onderdelen tijdens de opleiding aan de orde:
– Loopbaan en Burgerschap
– Nederlands
– Moderne Vreemde Taal (Engels)
– Rekenen

De interne Van der Valk BBL-variant
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bestaat uit een combinatie van werken en leren. Je werkt je normale contracturen per week in je eigen van der Valk vestiging. Alle vestigingen zijn erkend als leerbedrijf. 18 keer per jaar volg je 6 uur theorieles.
Deze theorielessen vinden plaats in een van de deelnemende van der Valk vestigingen. De praktijk leer je dus in het bedrijf en de theoretische ondersteuning krijg je tijdens de theorielessen. Een BPV begeleider houdt naast de vorderingen in de praktijk ook de leerresultaten op theoretisch gebied nauwlettend in de gaten. 


Diploma en vervolgopleidingen

Je ontvangt het diploma Kok als je alle onderdelen behaald hebt. Het is een door het Ministerie van OCW officieel erkend mbo-diploma. Met het diploma kun je doorstromen naar MBO niveau 3, bijvoorbeeld naar de opleiding Zelfstandig werkend Kok.


Toelatingseisen

Om de opleiding Kok te volgen moet je in het bezit zijn van een vmbo-diploma of een mbo diploma niveau 1.
Verder is toelating mogelijk indien je over voldoende relevante praktijkervaring beschikt.
Ook dien je de Nederlandse taal voldoende te beheersen.


Inlichtingen en aanmelden:

Wil je meer weten over de interne opleidingsmogelijkheden bij van der Valk, of wil jij je aanmelden voor een van deze opleidingen, stuur dan een e-mail naar:

Frans Penson (Interne van der Valk opleidingen)
info@vandervalkopleidingen.nl
M: 06 21878905

of met:

Helpdesk NCVB Bedrijfsopleidingen
ncvbhelpdesk@ncvbbedrijfsopleidingen.nl
T. 013-5397077
www.ncvbbedrijfsopleidingen.nl